Veľké firmy

Legrand Adaptery / Veľké firmy

MODULÁRNE UPS OD 10-120KVA
Sofistikované riešenie pre aplikácie 10-120kVA s požiadavkami na redundanciu a nepretržitú dostupnosť zálohy napájania aj v prípade potrebnej údržbe na UPS, napríklad dátové centrá. Modulárne UPS sa vyznačujú, okrem jednoduchej údržby, veľmi vysokou účinnosťou.

KONVENČNÉ UPS DO 800 KVA

Záložné trojfázové zdroje UPS 10-800 kVA konvenčnej konštrukcie pre zálohu napájania kritických inštalácií v doprave, zdravotníctve, priemysle, bankovníctve, dátových centrách, stavebníctve. Záloha menších aplikácií ako napríklad evakuačných výťahov, požiarno bezpečnostných zariadení, ale aj veľkých technologických celkov s paralelným zapojením až do 4 800 kVA

V prípade záujmu o UPS prosím kontaktujte:

Produktového manažéra / obchodného špecialistu pre UPS, káblové trasy, prípojnicové systémy a projekty

Rudolf Kovalčík
mobil : 0915 913 780
e-mail: rudolf.kovalcik@legrand.sk

To write my research paper, I must

This is essaywriters.reviews simply because they will have a contract with a single organization to complete research papers for them.

clarify all of the things I have discussed earlier in this report.